Mojitino

Toto je objednávkový formulár

Náhľad
Názov produktu
Popis

Cena za kartón
bez DPH / (s DPH)

Počet

Celková cena
bez DPH / (s DPH)

Mojitino
mojitino kartón
24 x 250ml

( 28,51€)

Fakturačná adresa:

Dodacia adresa:

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

Údaje k platbe Vám budú zaslané po vygenerovaní objednávky.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

Prihlasovacie údaje:

Fakturačná adresa:

Dodacia adresa: